ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η Αξία του Προγράμματος

Το πρόγραμμα Μηχανικοί στην Πράξη ξεκίνησε ως μία από τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS με διεθνείς προεκτάσεις, εξελισσόμενο σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που εξυπηρετεί πλέον και ουσιαστικές ανάγκες στελέχωσης των Γενικών Διευθύνσεων της Εταιρείας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται τόσο στο πλαίσιο της δέσμευσης της εταιρείας ως υποστηρικτής του προγράμματος G.E.F.Y.R.A. (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration) που συνδυάζει σε μια ενιαία πρωτοβουλία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μαθητεία EU Talent και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία European Pact4Youth (www.csrhellas.net/initiative/init-gefyra/), με βασικούς πυλώνες την επαγγελματική εμπειρία/κατάρτιση, την πρακτική άσκηση και την απόκτηση δεξιοτήτων, όσο και της συμβολής της στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 4 & 8) που έχει θέσει ο ΟΗΕ, με ορίζοντα το 2030, για Ποιοτική Εκπαίδευση, Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα Μηχανικοί στην Πράξη ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2014 και από τότε έχουν υλοποιηθεί συνολικά τρία 12μηνα προγράμματα, καθώς την άνοιξη του 2019 ολοκληρώθηκε το τελευταίο.

Οι τρεις προηγούμενες εφαρμογές του προγράμματος στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία, καθώς το σύνολο των μηχανικών που συμμετείχαν, βρήκαν δουλειά σε λιγότερο από τρεις μήνες, ενώ μέρος αυτών εντάχθηκαν στο δυναμικό της MYTILINEOS, καλύπτοντας οργανικές θέσεις. Από το τελευταίο πρόγραμμα το 75% των συμμετεχόντων εργάζονται σήμερα στον τομέα Μεταλλουργίας της MYTILNEOS, ενώ οι υπόλοιποι νέοι μηχανικοί, εκμεταλλευόμενοι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που τους προσέφερε η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, απορροφήθηκαν άμεσα από την αγορά.

Με δεδομένο το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα, η MYTILINEOS επιδιώκει να αποτυπώσει πλήρως το σύνολο των πλεονεκτημάτων, με επιστημονικό τρόπο, που έχουν τέτοιες δράσεις για την ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς. Για το λόγο αυτό προχώρησε στην ανάλυση της Κοινωνικής Αξίας του προγράμματος με την εφαρμογή της διεθνούς μεθοδολογίας Social Return On Investment (SROI). 

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης ήταν εξαιρετικά θετικό αφού έδειξε ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στο πρόγραμμα Μηχανικοί στην Πράξη παρήχθησαν 4,24 ευρώ Κοινωνικής Αξίας. Με τον όρο Κοινωνική Αξία προσδιορίζεται η μετατροπή, σε οικονομικούς όρους, των αλλαγών που επέφερε το πρόγραμμα Μηχανικοί στην Πράξη στη ζωή των Νέων Μηχανικών που συμμετείχαν σε αυτό. Για τους νέους Μηχανικούς, που συμμετείχαν στους τρεις πρώτους κύκλους του προγράμματος,  οι σημαντικότερες αλλαγές, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, ήταν:

  • η εύρεση εργασίας μετά το πέρας του προγράμματος,
  • η βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων,
  • η ενίσχυση του ατομικού τους εισοδήματος,
  • η απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο αντικείμενό τους,
  • η απόκτηση γνώσης σχετικά με τη λειτουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος,
  • η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον.

Η επόμενη μέρα του προγράμματος

Σήμερα το πρόγραμμα  εξελίσσεται και επεκτείνεται στις κεντρικές λειτουργίες και υπηρεσίες καθώς και σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της Εταιρείας, Μεταλλουργία, Ενέργεια, Κατασκευές, όπου η MYTILINEOS σημειώνει υψηλές επιδόσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στόχος της Εταιρείας είναι το πρόγραμμα Μηχανικοί στην Πράξη να αποτελέσει ένα Σχολείο Μηχανικών που θα αναδείξει τους καλύτερους και θα καθιερωθεί ως όνειρο επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τους νέους μηχανικούς.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για το φετινό πρόγραμμα έχει λήξει. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!